Diamant

 • Diamant

  Een mineraal dat in essentie uit gekristalliseerde koolstof bestaat volgens het isometrische kristalstelsel, met een hardheid van 10 op schaal van Mohs, een dichtheid van 3,52 en een brekingsindex van ongeveer 2,42, en gecreëerd door de natuur. (nota: de term ‘diamant’ zonder verdere verduidelijking impliceert steeds ‘natuurlijke diamant’)

 • Synthetische diamant

  Een artificieel product dat in essentie dezelfde chemische samenstelling, kristalstructuur, en fysische (inclusief optische) karakteristieken heeft als een diamant.
   

 • Behandelde diamant

  Een diamant die een menselijke tussenkomst onderging om tijdelijk of permanent haar uiterlijk te wijzigen.  Worden hier niet onder begrepen: snijden, slijpen, reinigen en het zetten.  Voorbeelden van wat hier wel onder begrepen wordt: optische coatings, opvullen van breuken, onder druk verwarmen, bestralen, laserboring, behandeling onder hoge druk en hoge temperatuur (HPHT) of eender welk ander fysisch of chemisch proces.
   

 • 4 C's

 • Karaat

  Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in karaat.  Eén karaat weegt 0,2 gr. en is onderverdeeld in 100 punten. Het aantal karaat geeft dus aan hoe zwaar de diamant is.

 • Kleur

  De meeste diamanten zijn kleurloos tot licht geelachtig. De kleurbepaling gebeurt door toetsing met een reeks ijkstenen.  De beste kleur is kleurloos; een perfecte diamant heeft geen kleur (dit wordt aangeduid door D-colour: Exceptional White +). Diamanten kunnen in alle mogelijke kleuren voorkomen, van bruinachtig tot felgeel, roze, paars, rood, blauw en groen.  Diamanten in deze fantasiekleuren worden ook wel ‘fancy diamonds’ genoemd.  Sommige diamanten reageren in meer of mindere maten op UV licht (black light) en zijn ofwel ‘nil’, ‘slight’, ‘medium’ of ‘strong’ fluorescerend.

 • Zuiverheid

  Met de zuiverheid bedoelt men de puurheid van de diamant.  Diamant is een natuurlijk product.  Alle natuurlijke diamanten dragen dan ook sporen van hun groeigeschiedenis.  In de meeste diamanten vindt met insluitsels.  Bij het bepalen van de zuiverheid van een diamant gaat men met een loep die 10 x vergroot na wat de grootte, het aantal en de plaats van deze insluitsels is.  Diamanten met insluitsels die niet met het blote oog zichtbaar zijn, zijn diamanten van uitmuntende kwaliteit.  Deze allerbeste – en aller zeldzaamste – zuiverheidsgraad wordt ‘loup clean’ of ‘loepzuiver’ genoemd.  Dit betekent dat de diamant geen insluitsels vertoont wanneer met hem onder een loep bekijkt.

 • Maaksel

  Van cruciaal belang voor de schoonheid van de diamant is de manier waarop hij geslepen is.  Het ‘maaksel’ van de diamant wordt volgens 3 parameters bepaald: proporties, afwerkingsgraad en symmetrie.  Voor elke parameter gelden 4 kwaliteitsnormen: excellent/very good/good/fair.  Een perfect maaksel betekent meer schittering en vuur.

  - De proporties van de diamant bepalen de schittering van de diamant.
  - De symmetrie beschrijft de variatie van de verschillende parameters die de proporties bepalen.
  - De afwerkingsgraad bepaalt de manier waarop de facetten zijn afgewerkt.

Antwerp's Most Brilliant

Wij werken volgens de voorwaarden van het kwaliteitslabel Antwerp's Most Brilliant.

Lees meer

Contact info

 • Joaillerie Du Centre BVBA
 • Vestingsstraat 14, 2018 Antwerpen
 • +32 3 233 30 10
 • +32 3 233 03 71
 • Ondernemingsnummer: BE 0404 966 189
 • RPR: Antwerpen
 • Privacy beleid

Contactformulier

error error